Odottaminen…

ODOTTAMINEN…

PS27:14

Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.

RAAMATUSSA PUHUTAAN PALJON ODOTTAMISESTA…KUN ME ODOTETAAN ERI ASIOITA,SE VAATII MEILTÄ LUJUUTTA JA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ…JOS ME EI OLLA LUJIA JA KÄRSIVÄLLISIÄ ODOTUKSESSA,ME ANNETAAN HELPOSTI PERIKSI…VAHVA OLKOON SINUN SYDÄMESI.ODOTA HERRAA! ÄKKISELTÄÄN LUULISI ETTÄ ODOTTAMINEN OLISI HELPPOA MUTTA SE EI OLE! JOS MEILLÄ EI OLE LUJUUTTA EIKÄ VAHVAA SYDÄNTÄ,ME EI JAKSETA ODOTTAA HERRAA JA HÄNEN AIKAANSA KÄRSIVÄLLISESTI…

HEBR6:9-20

Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi – vaikka puhummekin näin.
10. Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.
11. Mutta me halajamme sitä, että kukin teistä osoittaa samaa intoa, säilyttääkseen toivon varmuuden loppuun asti,
12. ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on.
13. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Aabrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa,
14. ja sanoi: ”Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän”;
15. ja näin Aabraham, kärsivällisesti odotettuaan, sai, mitä luvattu oli.
16. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä.
17. Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla,
18. että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta.
19. Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,
20. jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

NÄISSÄ JAKEISSA OLI PALJON MIELENKIINTOISIA KOHTIA ODOTTAMISEEN LIITTYEN…JA NÄIN AABRAHAM,KÄRSIVÄLLISESTI ODOTETTUAAN,SAI,MITÄ LUVATTU OLI…

1MOOS17:1-8

Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra
hänelle ja sanoi hänelle: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.
2. Ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.”
3. Ja Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen:
4. ”Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.
5. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.
6. Minä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.
7. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,
8. ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa.”

AABRAHAM OLI SAANUT JUMALALTA AIKAS HUIKEAT LUPAUKSET…AABRAHAM KÄRSIVÄLLISESTI ODOTETTUAAN SAI MITÄ LUVATTU OLI!

ROOM4:16-25

Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä
17. – niinkuin kirjoitettu on: ”Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut” – sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat.
18. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: ”Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva”,
19. eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut – sillä hän oli jo noin satavuotias – ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;
20. mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,
21. ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.
22. Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
23. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin,
24. vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme,
25. joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

JA AABRAHAM TOIVOI,VAIKKA EI TOIVOA OLLUT,JA USKOI TULEVANSA MONEN KANSAN ISÄKSI! MUTTA JUMALAN LUPAUSTA HÄN EI EPÄUSKOSSA EPÄILLYT,VAAN VAHVISTUI USKOSSA,ANTAEN KUNNIAN JUMALALLE! HALLELUJA!! MAHTAVIA KOHTIA! JA OLI TÄYSIN VARMA SIITÄ ,ETTÄ MINKÄ JUMALA ON LUVANNUT,SEN HÄN VOI MYÖS TÄYTTÄÄ!! SIIS AABRAHAMILLA OLI USKON HENKI! HÄN EI EPÄUSKOSSA EPÄILLYT JUMALAN LUPAUSTA VAAN VAHVISTUI USKOSSA…JA KÄRSIVÄLLISESTI ODOTETTUAAN SAI MITÄ OLI LUVATTU!! KUN ME ODOTETAAN HERRAA JA HÄNEN LUPAUKSIAAN,MEIDÄN TULEE ODOTTAA KÄRSIVÄLLISESTI,USKOSSA JA TOIVOSSA! EI EPÄUSKOSSA JA TOIVOTTOMUUDESSA!! MINKÄ JUMALA ON LUVANNUT,SEN HÄN TÄYTTÄÄ!! HALLELUJA! KUNNIA JA YLISTYS JA KIRKKAUS JA KIITOS MEIDÄN HERRALLEMME JEESUKSELLE KRISTUKSELLE JOKA TÄYTTÄÄ NE LUPAUKSET JOTKA HÄN ON MEILLE ANTANUT! MEIDÄN TULEE OLLA KÄRSIVÄLLISIÄ!

JAAK5:7-11

Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.
8. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.
9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.
10. Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.
11. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.

HAB2:3

Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy.

GAL6:9

Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy.

HOOS10:12

Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa, teille vanhurskautta.

PS126:5-6

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat.
6. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat.

OLKAA KÄRSIVÄLLISIÄ HERRAN TULEMUKSEEN ASTI! PELTOMIES ODOTTAA MAAN KALLISTA HEDELMÄÄ,KÄRSIVÄLLISESTI SITÄ VARTOEN,KUNNES SAA SYKSYISEN SATEEN JA KEVÄISEN…ME SAAMME AJAN TULLEN NIITTÄÄ JOS EMME VÄSY! KYLVÄKÄÄ ITSELLENNE VANHURSKAUDEN KYLVÖ,NIIN SAATTE LEIKATA LAUPEUDEN LEIKKUUN…JOTKA KYYNELIN KYLVÄVÄT,NE RIEMUITEN LEIKKAAVAT…HERRAN LUPAUSTEN ODOTTAMINEN VOI TUNTUA MONESTI PITKÄLTÄ…AABRAHAM TULI KANSOJEN PALJOUDEN ISÄKSI VASTA PITKÄN AJAN KULUTTUA…HÄN OLI OLLUT KUOLLEENA JO TIES KUINKA KAUAN…JUMALA TÄYTTI LUPAUKSENSA AABRAHAMILLE…MEISTÄ VOI JOSKUS TUNTUA ETTÄ TOTEUTUUKO JUMALAN LUPAUKSET…ONKO RUKOUKSISTA MITÄÄN HYÖTYÄ? ONKO HYÖTYÄ KERTOA IHMISILLE JEESUKSESTA? ONKO HYÖTYÄ YLIPÄÄTÄÄN TEHDÄ MITÄÄN JUMALAN VALTAKUNNAN TYÖN HYVÄKSI? VASTAUS: KYLLÄ ON! ME SAADAAN NIITTÄÄ KUN USKOLLISESTI JAKSAMME KYLVÄÄ EVANKELIUMIN SANAA…MONET USKOVAT OVAT SAATTANEET JO KUOLLA ENNEN KUIN HEIDÄN RUKOUKSIINSA ON TULLUT VASTAUS! KUN ME USKOLLISESTI ODOTAMME HERRAA LUJASTI,VAHVALLA SYDÄMELLÄ USKON HENGESSÄ,NIIN SILLOIN EI OLE MITÄÄN VÄLIÄ KOSKA RUKOUSVASTAUS TULEE! PÄÄASIA ETTÄ LOPPUTULOS ON HYVÄ! MEIDÄN TULEE KÄRSIVÄLLISESTI RUKOILLA JA TODISTAA JEESUKSESTA JA TEHDÄ KAIKKEA SITÄ MITÄ JUMALA HALUAA MEIDÄN TEKEVÄN JEESUKSEN KRISTUKSEN TULEMUKSEEN SAAKKA…NÄYTTI MILTÄ NÄYTTI,TUNTU MILTÄ TUNTU! SE EI OLE NÄKEMISESTÄ EIKÄ KOKEMISESTA VAAN JUMALAN USKOLLISUUDESTA KIINNI ETTÄ HÄN VASTAA RUKOUKSIIN! ETTÄ IHMISIÄ PELASTUU JA JUMALAN VALTAKUNTA SAA VOITTOJA…MEIDÄN TEHTÄVÄMME ON ODOTTAA USKOLLISESTI KAIKESSA HERRAN AIKAA JA JOHDATUSTA…HÄN VIE KAIKEN PÄÄTÖKSEEN TAHTONSA MUKAAN…AAMEN!

LUUK12:35-48

Olkoot teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa;
36. ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle.
37. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta! Totisesti minä sanon teille: hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
38. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella ja havaitsee heidän näin tekevän, niin autuaat ovat ne palvelijat.
39. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä hetkellä varas tulee, hän ei sallisi taloonsa murtauduttavan.
40. Niin olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.”
41. Niin Pietari sanoi: ”Herra, meistäkö sinä sanot tämän vertauksen vai myös kaikista muista?”
42. Ja Herra sanoi: ”Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa?
43. Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
44. Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
45. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään: ’Herrani tulo viivästyy’, ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä,
46. niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille.
47. Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla lyönneillä.
48. Sitä taas, joka ei tiennyt, mutta teki semmoista, mikä lyöntejä ansaitsee, rangaistaan vain muutamilla lyönneillä. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään.