PAKOPAIKKA…

LUUK21:34-36

 Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta
35 niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.”

LUUK21:34-36(BIBLIA 1776)

 Mutta kavahtakaat, ettei teidän sydämenne koskaan raskauteta ylönsyömisestä ja juopumisesta ja elatuksen murheesta, ja se päivä tulee äkisti teidän päällenne.
35 Sillä se tulee niinkuin paula kaikkein ylitse, jotka koko maan päällä asuvat.
36 Sentähden valvokaat ja aina rukoilkaat, että te mahdolliset olisitte kaikkia näitä välttämään, jotka pitää tapahtuman, ja seisomaan Ihmisen Pojan edessä.

ETTÄ SAISITTE VOIMAA PAETAKSENNE TÄTÄ KAIKKEA…JA BIBLIASSA: ETTÄ TE MAHDOLLISET OLISITTE KAIKKIA NÄITÄ VÄLTTÄMÄÄN…JEESUS PUHUI TULEVASTA VIHAN AJASTA JOKA TULEE TAPAHTUMAAN SILLOIN KUN SEURAKUNTA ARMOTALOUSKAUSI PÄÄTTYY…JA JEESUS ANTAA MEIDÄN YMMÄRTÄÄ ETTÄ ME VOIMME VÄLTTÄÄ VIHAN AJAN…SAADAAN PAETA TÄTÄ KAIKKEA…MIKÄ ON SE PAKOPAIKKA JOHON JEESUS MEIDÄT VIE? HERRA ANTAA HIUKAN VIHJETTÄ SIITÄ…SEISOAKSENNE IHMISEN POJAN EDESSÄ…SIIS SE PAIKKA MIHIN HERRA MEIDÄT VIE, ON PAIKKA JOSSA JEESUS ON…

JOH14:1-6

 ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4 Ja mihin minä menen-tien sinne te tiedätte.”
5 Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

OTAN TEIDÄT TYKÖNI, ETTÄ TEKIN OLISITTE SIELLÄ MISSÄ MINÄ OLEN…JEESUS ANTOI YMMÄRTÄÄ ETTÄ HÄN ON SIELLÄ MISSÄ ISÄKIN ON…JA ETTÄ HÄN OTTAA MEIDÄT LUOKSENSA…ETTÄ TEKIN OLISITTE SIELLÄ MISSÄ MINÄ OLEN…

APT7:55-56

Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella
56 ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.

KOL3:1

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.

HEBR8:1-2

 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.

1PIET3:21-22

Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena-joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

JEESUS ON NYT ISÄN OIKEALLA PUOLELLA TAIVAISSA…JA HÄN ON LUVANNUT TULLA HAKEMAAN OMANSA LUOKSEEN…ME PÄÄSTÄÄN PAKOON TÄTÄ KAUHEAA AIKAA JOSTA RAAMATTU KÄYTTÄÄ NIMITYSTÄ VIHAN AIKA…

JES26:19-21

 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
20 Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.
21 Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä.”

JES57:1-2

Vanhurskas hukkuu(KATOAA), eikä kukaan pane sitä sydämelleen, hurskaat miehet otetaan pois kenenkään siitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä.
2 Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa.

JES57:1-2(BIBLIA1776)

 Vanhurskas hukkuu(KATOAA), ja ei ajattele kenkään sitä sydämessänsä; pyhät miehet temmataan pois, ja ei siitä kenkään pidä vaaria; sillä vanhurskaat otetaan pois onnettomuudesta,
2 Ja jotka toimellisesti vaeltaneet ovat, tulevat rauhaan, ja lepäävät kammioissansa.

MENE KANSANI KAMMIOIHISI JA SULJE OVET JÄLKEESI…LYMYÄ HETKINEN KUNNES VIHA ON OHITSE MENNYT…VANHURSKAS KATOAA…PYHÄT MIEHET TEMMATAAN POIS! NYT TOTEUTUU SE LUPAUS JONKA JEESUS LUPASI! VALVOKAA SIIS JOKA AIKA JA RUKOILKAA ETTÄ SAISITTE VOIMAA( ETTÄ TEIDÄT KATSOTTAISIIN ARVOLLISIKSI) PAETAKSENNE TÄTÄ KAIKKEA…SIIS SITÄ PAHAA AIKAA, VIHAN AIKAA JOSTA VARSINKIN VANHA TESTAMENTTI PALJON PUHUU…MILLÄ TAVOIN ME SAAMME PAETA…SANOTTIIN ETTÄ PYHÄT MIEHET TEMMATAAN POIS!

1TESS4:13-18

 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.
14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

TEMMATAAN HERRAA VASTAAN YLÄILMOIHIN! SIIS EI VIELÄ MAAN PÄÄLLE…JA NIIN ME SAAMME AINA OLLA HERRAN KANSSA! JEESUS TULEE HAKEMAAN SEURAKUNTANSA KAMMIOON, JOSSA ME SAAMME LYMYTÄ KUNNES VIHA ON OHITSE MENNYT…SIIS SINNE MISSÄ HÄNKIN ON, TAIVAASSA…

ROOM5:9

 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

1TESS5:1-10

 Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa;
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.
6 Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
7 Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.
8 Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo.
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

1TESS1:9-10

Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

MUTTA TE VELJET ETTE OLE PIMEYDESSÄ, NIIN ETTÄ SE PÄIVÄ(VIHAN AIKA,HERRAN PÄIVÄ,JAAKOBIN AHDISTUS JNE) VOISI YLLÄTTÄÄ TEIDÄT…SE PÄIVÄ YLLÄTTÄÄ NE JOTKA JOUTUVAT SIIHEN JÄÄMÄÄN…JA SITTEN SANOTTIIN: JEESUSTA, JOKA PELASTAA MEIDÄT TULEVASTA VIHASTA….MONET SELITTÄÄ SEN TARKOITTAVAN SITÄ ETTÄ JEESUS PELASTAA MEIDÄT HELVETILTÄ…JEESUS TOKI PELASTAA MEIDÄT HELVETILTÄ, MUTTA TÄSSÄ ON TODELLA SELKEÄ VIITTAUS TIETTYYN AIKAAN, VIHAN AIKAAN JOSTA PALJON VARSINKIN VANHASSA TESTAMENTISSA PUHUTAAN…

SEF1:14-18

 Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat.
15 Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä,
16 pasunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan.
17 Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niinkuin tomu, ja heidän elinnesteensä niinkuin saasta.
18 Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista.

JES24LUKU

 Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat.
2 Ja niinkuin kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä, niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin velkojankin.
3 Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan puhunut.
4 Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan ylhäiset maassa nääntyvät.
5 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
6 Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle.
7 Viini murehtii, viiniköynnös kuihtuu, kaikki ilomieliset huokaavat.
8 Loppunut on vaskirumpujen riemu, lakannut remuavaisten melu, loppunut kanteleitten riemu.
9 Ei laulaen viiniä juoda, väkijuoma käy karvaaksi juojillensa.
10 Kukistettu on autio kaupunki, joka talo teljetty, sisään pääsemätön.
11 Viinistä on kaduilla valitus, kaikki ilo on mennyt mailleen, riemu maasta paennut.
12 Jäljellä on kaupungissa hävitys, portti on pirstaleiksi lyöty.
13 Sillä niin on käyvä maan päällä, kansojen keskuudessa, kuin öljypuuta karistettaessa, kuin jälkikorjuussa, viininkorjuun päätyttyä.
14 Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta:
15 ”Sentähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä”.
16 Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: ”Ihana on vanhurskaan osa!” Mutta minä sanon: ”Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!”
17 Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan asukas.
18 Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät.
19 Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu.
20 Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse.
21 Sinä päivänä Herra kostaa korkeuden sotajoukolle korkeudessa ja maan kuninkaille maan päällä.
22 Heidät kootaan sidottuina vankikuoppaan ja suljetaan vankeuteen; pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.
23 Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus.

ON OLEMASSA VIHAN AIKA, JOLLOIN JUMALA KOSTAA JUMALATTOMILLE IHMISILLE…JA JEESUS ON LUVANNUT PELASTAA OMANSA TULEVASTA VIHASTA…KUN IHMINEN ON TULLUT JEESUKSEN OMAKSI, JUMALAN VIHA EI ENÄÄN KOHDISTU JEESUKSEEN USKOVAAN IHMISEEN…

JOH3:36

 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

JOS IHMINEN JOKA EI USKO JEESUKSEEN, NYT KUOLEE, JUMALAN VIHA LEPÄÄ HÄNEN PÄÄLLÄNSÄ JA IHMINEN JOUTUU IANKAIKKISEEN EROON JUMALASTA,PÄÄTYEN LOPPUJEN LOPUKSI HELVETIIN…JOS JEESUS HAKISI SEURAKUNTANSA NYT POIS MAAN PÄÄLTÄ, IHMISET JOTKA EIVÄT OLE USKOSSA, JÄISIVÄT HERRAN VIHAN PÄIVÄÄN…ELI JUMALAN VIHA KOHDISTUU IHMISEEN JOKA KUOLEE EPÄUSKOSSA, JA NIIHIN IHMISIIN KETKÄ JÄÄ MAAN PÄÄLLE SILLOIN KUN JUMALAN VIHAN AIKA ALKAA…

ROOM1:18

 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

ILM15:1

Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy.


JER23:19-20

 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.
20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.

JOTKUT AJATTELEVAT ETTÄ JUMALAN VIHA TARKOITTAA AINOASTAAN SITÄ ETTÄ IHMINEN JOUTUU HELVETTIIN ILMAN JEESUSTA…MUTTA RAAMATUSTA NÄHDÄÄN KIRKKAASTI ETTÄ ON OLEMASSA TIETTY AIKA, HERRAN VIHAN PÄIVÄ, JOKA KERRAN TULEE KUN SEURAKUNNAN ARMOTALOUSKAUSI PÄÄTTYY…JA SEN VIHAN AJAN JÄLKEEN TULEE TUHANNEN VUODEN RAUHAN VALTAKUNTA…JA RAAMATUSTA NÄHDÄÄN KIRKKAASTI ETTÄ HERRA ON MEILLE VALMISTANUT PAKOPAIKAN KUN OLEMME USKOSSA HERRAAN JEESUKSEEN…HERRA EI OLE TARKOITTANUT ETTÄ HÄNEN SEURAKUNTANSA JOUTUISI JÄÄMÄÄN TULEVAAN VIHAN PÄIVÄÄN…AINOASTAAN NIITÄ SE KOSKEE KETKÄ JÄÄVÄT MAAN PÄÄLLE! KETKÄ? NE KEITÄ EI OLE TEMMATTU HERRAA VASTAAN YLÄILMOIHIN! SIIS NIITÄ KENELLÄ EI OLE OLLUT SILLÄ HETKELLÄ YLÖSNOUSEMUSVOIMAA! EI PYHÄÄ HENKEÄ! EI ÖLJYÄ LAMPUISSA! EI PYHÄN HENGEN SINETTIÄ!

LUUK3:7-8

Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa?
8 Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

ILM3:10-11

Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.

EF4:30

 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

KUKA ON TEITÄ NEUVONUT PAKENEMAAN TULEVAISTA VIHAA? PELASTAN SINUT KOETUKSEN HETKESTÄ, JOKA ON TULEVA YLI KOKO MAANPIIRIN KOETTELEMAAN NIITÄ, JOTKA MAAN PÄÄLLÄ ASUVAT! TODELLA MONESSA RAAMATUN KOHDASSA PAINOTETAAN SELKEÄSTI ETTÄ PAHA AIKA TULEE KOHTAAMAAN NIITÄ JOTKA EIVÄT OLE PÄÄSSEET PAKENEMAAN TULEVAA VIHAA HERRAN LUOKSE TAIVAASEEN…HEITÄ JOTKA OVAT JÄÄNEET MAAN PÄÄLLE EPÄUSKONSA TÄHDEN…HEILTÄ ON PUUTTUNUT JUMALAN PYHÄN HENGEN SINETTI!JUMALAN VIHA KOHTAA NIITÄ IHMISIÄ SILLOIN KETKÄ OVAT JÄÄNEET MAAN PÄÄLLE…TOKI JUMALAN VIHA KOHDISTUU AINA MYÖS NIIHIN KETKÄ KUOLEVAT ILMAN JEESUSTA, MUTTA ON OLEMASSA MYÖS ERITYINEN AIKA, VIHAN AIKA, JOLLOIN JUMALA VALMISTAA MAAPALLOA TULEVAAN RAUHANVALTAKUNNAN AIKAAN…PAHAT IHMISET PUHDISTETAAN POIS MAAN PÄÄLTÄ…ISRAEL PELASTETAAN KANSAKUNTANA, JA LOPUT IHMISET IKÄÄN KUIN PAKOTETAAN VALITSEMAAN PUOLENSA…JOKA JEESUS TAIKKA SIELUNVIHOLLINEN…ELI SE SELITTÄÄ SEN MIKSI ILMESTYSKIRJASTA HUOMATAAN ETTÄ SIELLÄ PAHANA AIKANAKIN IHMISIÄ TULEE USKOON…HEIDÄT SITTEN SIELLÄ TAPETAAN KUN EIVÄT SUOSTU PETOA PALVOMAAN JNE…ETTÄ EI JUMALA SIELLÄ IKÄÄNKUIN VARJELE NIITÄ IHMISIÄ SEN VAIKEAN AJAN LÄPI, VAAN SALLII ETTÄ HEIDÄT TAPETAAN…JA SIELLÄ JUMALA VARJELEE ISRAELIN KANSAN JÄÄNNÖKSEN, JOKA TULEE PELASTUMAAN VIHAN AJAN LOPPUPUOLISKOLLA…HEIDÄT JUMALA VARJELEE…MUTTA EI VARJELE NIITÄ JOTKA OVAT SILLOIN PAHANA AIKANA USKOON TULLEET…MONET SEKOITTAVAT NÄMÄ USKOVAT SEURAKUNTAAN JA VÄITTÄVÄT JOPA VIELÄ ETTÄ JUMALA HEIDÄT VARJELEE SEN PAHAN AJAN LÄPI MUTTA RAAMATUSTA NÄHDÄÄN ETTÄ EI VARJELE! KAIKKI TAPETTIIN KETKÄ EI SUOSTU PEDON KUVAA KUMARTAMAAN…

ILM13:13-15

 Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.
14 Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.
15 Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin.

ETTÄ SILLOIN VIHAN AIKANA ON TODELLA VAIKEA AIKA!

MARK13:19-20

Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.
20 Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät.

SILLOIN JUMALA PELASTAA ISRAELIN KANSAN JÄÄNNÖKSEN…HEIDÄT JUMALA PELASTAA KANSAKUNTANA LUPAUKSENSA MUKAAN…HE OVAT NIITÄ VALITTUJA JOISTA JEESUS PUHUU…

JER30:1-9

 Sana, joka tuli Herralta Jeremialle ja kuului näin:
2 ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kaikki sanat, jotka minä olen sinulle puhunut, kirjaan.
3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen.”
4 Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta.
5 Näin sanoo Herra: ”Pelon huudon me kuulemme: on hirmu, ei rauha!
6 Kysykää ja katsokaa: synnyttääkö miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi?
7 Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.

JES27LUKU

 Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviatanille, kiitävälle käärmeelle, ja Leviatanille, kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä.
2 Sinä päivänä sanotaan: ”On viinitarha, tulisen viinin tarha; laulakaa siitä:
3 ’Minä, Herra, olen sen vartija, minä kastelen sitä hetkestä hetkeen; minä vartioitsen sitä öin ja päivin, ettei sitä mikään vahingoita.
4 Vihaa minulla ei ole; olisipa vain orjantappuroita ja ohdakkeita, niiden kimppuun minä kävisin sodalla ja polttaisin ne kaikki tyynni-
5 kaikki, jotka eivät antaudu minun turviini, eivät tee rauhaa minun kanssani, tee rauhaa minun kanssani.'”
6 Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä.
7 Löikö hän sitä, niinkuin sen lyöjät lyötiin, tapettiinko se, niinkuin sen tappajat tapettiin?
8 Karkoittamalla sen, lähettämällä sen pois sinä sitä rankaisit. Hän pyyhkäisi sen pois kovalla myrskyllänsä itätuulen päivänä.
9 Sentähden sovitetaan Jaakobin pahat teot sillä, ja se on hänen syntiensä poistamisen täysi hedelmä, että hän tekee kaikki alttarikivet rikottujen kalkkikivien kaltaisiksi: eivät kohoa enää asera-karsikot eivätkä auringonpatsaat.
10 Sillä varustettu kaupunki on autio, se on hyljätty maja, jätetty tyhjäksi kuin erämaa. Siellä vasikat käyvät laitumella, siellä makailevat ja kaluavat sieltä vesat kaikki.
11 Ja kun oksat kuivuvat, niin ne taitetaan; vaimot tulevat ja tekevät niillä tulta. Sillä se ei ole ymmärtäväistä kansaa; sentähden sen tekijä ei sitä armahda, sen Luoja ei sitä sääli.
12 Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufrat-virrasta aina Egyptin puroon asti, ja teidät, te israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen.
13 Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa Pyhällä vuorella Jerusalemissa.

SUUREN PASUUNAN PAUHATESSA ISRAELILAISET KERÄTÄÄN TALTEEN YMPÄRI MAAPALLOA…

MATT24:30-31

Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

JA HE KOKOAVAT HÄNEN VALITTUNSA(ISRAELILAISET)NELJÄLTÄ ILMALTA…ON TODENNÄKÖISESTI SUURI SOVITUSPÄIVÄ…SITÄ ENNEN SEURAKUNTA ON HAETTU TODENNÄKÖISESTI PASUUNANSOITON JUHLAN VIIMEISEN(ALKUTEKSTISSÄ MYÖS AJATUS:JÄLKIMMÄISEN) PASUUNAN SOIDESSA KOTIIN HERRAN LUO TAIVAASEEN…

1KOR15:51-54

 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen.
54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”.

MONET SEKOITTAA NOI PASUUNAT SELITTÄMÄLLÄ NE SAMAKSI TAPAHTUMAKSI,VIIMEISEN PASUUNAN JA SUUREN PASUUNAN JA EHKEN VIELÄ SEITSEMÄNNEN PASUUNAN… AJATTELEN ETTÄ RAAMATUN ERI YKSITYISKOHDAT ON MERKITYKSELLISIÄ….JA ITSE AJATTELEN ETTÄ ENSIN PASUUNAN SOITON JUHLAN VIIMEINEN(JÄLKIMMÄINEN) PASUUNA JA SEURAKUNTA KOTIIN, SITTEN SUUREN SOVITUS PÄIVÄN SUURI PASUUNA JA ISRAELILAISET KOOTAAN JERUSALEMIIN..(3MOOS23).JA SITTEN LEHTIMAJANJUHLA KUN JEESUS PERUSTAA RAUHANVALTAKUNTANSA…MUTTA TÄSSÄ ON HYVÄ MUISTAA ETTÄ NÄISTÄON OLEMASSA ERI KÄSITYKSIÄ…JOTKUT JOTKA AJATTELEE ETTÄ SEURAKUNTA OLISI TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ KOKO PAHAN AJAN, SAATTAVAT YHDISTÄÄ NOI KAIKKI KOLME TAPAHTUMAA IKÄÄNKUIN YHTEEN…ETTÄ IKÄÄNKUIN NE KAIKKI TAPAHTUISI SITTEN LÄHES YHTÄ AIKAA KUN JEESUS TULEE LOPUKSI MAAN PÄÄLLE…AJATTELEN ETTÄ ENSIKSI KUITENKIN MAHDOLLISESTI OLISI PASUUNANSOITONJUHLA JOLLOIN SEURAKUNTA HAETTAISIIN KOTIIN, JA SITTEN SUURI SOVITUSPÄIVÄ KUN JEESUS TULEE MAAN PÄÄLLE VIHAN AJAN LOPUSSA JOLLOIN ISRAELILAISET PELASTUU KANSAKUNTANA JA HEIDÄT SITTEN KERÄTÄÄN ISRAELIIN KAIKKIALTA MAAPALLOLTA KUN JEESUS TULEE PERUSTAMAAN TUHANNEN VUODEN RAUHANVALTAKUNTAA…JA MUISTETAAN ETTÄ NOI JUHLATKIN OVAT IKÄÄNKUIN VARJOJA TULEVISTA TAPAHTUMISTA…MUTTA NE KUITENKIN JOTAIN IKÄÄNKUIN PUHUU MEILLE TULEVISTA TAPAHTUMISTA VAIKKA ME EI NIISTÄ IKÄÄNKUIN HIRVEÄN SYVÄLLISESTI AINA YMMÄRRETÄ…

SAK14:16-19

Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.
18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.
19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.

ME ELÄMME NYT TODELLA MIELENKIINTOISIA AIKOJA…HERRAN TULO MORSIUSSEURAKUNNALLE ON OVEN EDESSÄ…SEN JÄLKEEN ALKAA VIHAN AIKA JA SITTEN TUHANNEN VUODEN RAUHANVALTAKUNTA…JA HERRA HALUAA VIELÄ IHMISIÄ KUTSUA LUOKSENSA ETTÄ HE EIVÄT JOUTUISI JÄÄMÄÄN IHMISKUNNAN PAHIMPAAN AIKAAN, VIHAN AIKAAN, VAAN ETTÄ HE PÄÄSISIVÄT PAKOPAIKKAAN HERRAN LUOKSE…VIELÄ ON ARMON AIKAA JÄLJELLÄ, MUTTA EI EHKEN KAUAA…

SANAL1:20-33

Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla;
21 meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo:
22 Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?
23 Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne.
24 Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut,
25 vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini,
26 niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte;
27 kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus.
28 Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.
29 Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa
30 eivätkä suostuneet minun neuvooni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi,
31 saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan.
32 Sillä yksinkertaiset tappaa heidän oma luopumuksensa, ja tyhmät tuhoaa heidän oma suruttomuutensa.
33 Mutta joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta.

JEESUS VIELÄ KUTSUU IHMISIÄ PARANNUKSEEN ENNEKUIN ALKAA HIRMUINEN AIKA, JUMALAN VIHAN AIKA…MUTTA JOKA MINUA KUULEE(JEESUSTA) SAA ASUA TURVASSA JA OLLA RAUHASSA ONNETTOMUUDEN KAUHUILTA! MIKÄ AUTUAALLINEN TOIVO! PAAVALI SANOI:

1TESS4:17-18

sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

NIIN LOHDUTTAKAA SIIS TOISIANNE NÄILLÄ SANOILLA! TÄMÄ ON LOHDUTTAVAA! TÄMÄ INNOSTAA MEITÄ VALVOMAAN JA RUKOILEMAAN! TÄMÄ INNOSTAA MEITÄ TEKEMÄÄN PIKAISESTI PARANNUSTA JOS JEESUS VOI TULLA KOSKA TAHANSA, HETKENÄ JONA ETTE LUULE…TÄMÄ INNOSTAA MEITÄ OLEMAAN AINA INNOKKAITA HERRAN TYÖSSÄ, KUN YMMÄRRÄMME ETTÄ TYÖAIKA VOI LOPPUA YHTÄKKIÄ, ÄKISTI..! JUMALA EI OLE TARKOITTANUT SEURAKUNTAANSA VIHAN AIKAAN…SAAMME OLLA TURVALLISIN MIELIN JA ODOTTAA SITÄ HETKEÄ KUN JEESUS TULEE HAKEMAAN SEURAKUNTANSA KOTIIN…SILTIKÄÄN ME EI OLLA TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ VAIVOISTA VAPAAT…SEURAKUNTA ON OLLUT KOHTA 2 TUHATTA VUOTTA ERILLAISISSA KOETUKSISSA JA VAINOISSA… JA RAAMATTU JOPA SANOO ETTÄ KAIKKI JOTKA TAHTOVAT ELÄÄ JUMALISESTI KRISTUKSESSA JEESUKSESSA, JOUTUVAT VAINOTTAVIKSI! SIIS KAIKKI! EI SEURAKUNNALLE OLE IKINÄ LUVATTU VAIVOISTA VAPAATA ELÄMÄÄ, MUTTA ON LUVATTU ETTEI SEURAKUNTAA OLE TARKOITETTU HISTORIAN PAHIMPAAN AIKAAN JOSSA MAHDOLLISESTI MILJARDEJA IHMISIÄ TULEE KUOLEMAAN…JEESUS TULEE HAKEMAAN MEIDÄT KOTIIN AJAN MYRSKYISTÄ JA TAISTELUISTA JA AHDISTUKSISTA JOITA ME JOUDUMME TÄÄLLÄ ALHAALLA, MAAN PÄÄLLÄ KOHTAMAAN…JAKSETAAN LOPPUUN ASTI HERRAN VOIMASSA…ARMOSTA,AAMEN…

SEF2:1-3

Menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa,
2 ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt-päivä kiitää pois kuin akanat-ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä.
3 Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.

LUUK21:28

 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

HEBR11:5

 Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, ”eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois”. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle.