Sielun pelastus

1PIET1:8-11

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.
10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

SILLÄ TE SAAVUTATTE USKON PÄÄMÄÄRÄN, SIELUJEN PELASTUKSEN…IHMISEN SIELUN PELASTUMINEN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN ON JUMALAN YKKÖSPÄÄMÄÄRÄ IHMISEEN NÄHDEN….JUMALAN PÄÄMÄÄRÄ EI NIINKÄÄN OLE AJALLINEN TERVEYS TAIKKA MENESTYS…VAAN IHMISEN IANKAIKKISEN SIELUN PELASTUMINEN JUMALAN TAIVAASEEN…

1KOR15:19

Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

JOTENKIN TUNTUU ETTÄ VARSINKIN TÄNÄ PÄIVÄNÄ MENESTYSTEOLOGIA EKSYTYS ON SAANUT USKOVIEN JOUKOSSA AIKAAN SEN, ETTEI ENÄÄN ARVOSTETA JA YMMÄRRETÄ SITÄ MIKÄ ON OIKEASTI AIDON USKON PÄÄMÄÄRÄ…TUNTUU ETTÄ LUULLAAN ETTÄ USKON PÄÄMÄÄRÄ ON TULLA SUUREKSI JUMALAN MIEHEKSI TAIKKA NAISEKSI JA TEHDÄ PALJON YLILUONNOLLISIA ASIOITA TÄSSÄ AJASSA…SIIS TUNTUU ETTÄ IKÄÄNKUIN PAINOPISTE ON SIIRTYNYT TAIVAALLISISTA AJALLISIIN…IKÄÄNKUIN TÄNNE JO RAKENNETTAISIIN JUMALAN VALTAKUNTAA…

KOL3:1-4

 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.
2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.

KUN ME VAELLETAAN TÄÄLLÄ MAAILMANAJASSA, MEIDÄN PÄÄMÄÄRÄ ON TAIVAALLISISSA…ME EI RAKENNETA TÄNNE MAAN PÄÄLLE JUMALAN VALTAKUNTAA…VAAN MEIDÄN PÄÄMÄÄRÄ ON TAIVAASSA…JA SEN TÄHDEN IHMISEN SIELUN PELASTUMINEN ON YLIVOIMAISESTI TÄRKEIN ASIA! EI OO TÄRKEÄÄ VALLOITTAA TÄTÄ MAAPALLOA EIKÄ TEHDÄ PALJON YLILUONNOLLISIA ASIOITA VAAN VOITTAA SIELUJA JUMALAN VALTAKUNTAAN JA KERÄTÄ AARTEITA TAIVAALLISIIN EIKÄ MAAN PÄÄLLE…

LUUK12:13-34

 Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle: ”Opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön”.
14 Mutta hän vastasi hänelle: ”Ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi?”
15 Ja hän sanoi heille: ”Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi”.
16 Ja hän puhui heille vertauksen sanoen: ”Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin.
17 Niin hän mietti mielessään ja sanoi: ’Mitä minä teen, kun ei minulla ole, mihin viljani kokoaisin?’
18 Ja hän sanoi: ’Tämän minä teen: minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni;
19 ja sanon sielulleni: sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi; nauti lepoa, syö, juo ja iloitse’.
20 Mutta Jumala sanoi hänelle: ’Sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois; kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut?’
21 Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä.”
22 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: ”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte.
23 Sillä henki on enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet.
24 Katselkaa kaarneita: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, eikä niillä ole säilytyshuonetta eikä aittaa; ja Jumala ruokkii ne. Kuinka paljoa suurempiarvoiset te olette kuin linnut!
25 Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
26 Jos siis ette voi sitäkään, mikä vähintä on, mitä te murehditte muusta?
27 Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvavat: eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä.
28 Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, kuinka paljoa ennemmin teidät, te vähäuskoiset!
29 Älkää siis tekään etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä korkeita tavoitelko.
30 Sillä näitä kaikkia maailman pakanakansat tavoittelevat; mutta teidän Isänne kyllä tietää teidän näitä tarvitsevan.
31 Vaan etsikää Jumalan valtakuntaa, niin myös nämä teille annetaan sen ohessa.
32 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
33 Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.
34 Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.

IHMINEN JOKA VAELTAA TÄSSÄ AJASSA JUMALAN TAHDOSSA, EI TULE KERRAN KATUMAAN VALINTAANSA…IHMINEN JOKA ON PANNUT TOIVONSA KRISTUKSEEN AINOASTAAN TÄMÄN ELÄMÄN AJAKSI, SAADAKSEEN MAALLISTA HYVÄÄ, ON KERRAN KATUVA VALINTAANSA…ON ELINTÄRKEÄÄ ETTÄ MEIDÄN SIELU PELASTUU IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…ETTÄ VAELLETAAN TÄMÄ LYHYT AIKA RISTIN TIETÄ, JUMALAN TAHDOSSA, VAIKKA MONTA KERTAA OLISI ERILLAISIA AHDINKOJA JA USKONKOETUKSIA…ONNELLINEN SE IHMINEN JOKA TÄSSÄ AJASSA SEURAA JEESUSTA RISTIN KAIDALLA TIELLÄ…

2KOR4:16-18

 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.
17 Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti,
18 meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.

ME SAADAAN OLLA NIIN KIITOLLISET JUMALALLE ETTÄ HÄN ON ARMOSSAAN MEIDÄN ANTANUT TULLA USKOON! PIDETÄÄN JEESUKSESTA LOPPUUN ASTI KIINNI EIKÄ MYYDÄ ESIKOISOIKEUTTAMME TÄMÄN MAAILMAN KEITTOANNOKSEN TÄHDEN NIINKUIN EESAU TEKI…

HEBR12:16-17

 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.
17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.

MIKÄÄN EI OLE NIIN ARVOKASTA JA TÄRKEÄÄ KUIN IHMISEN SIELUN PELASTUMINEN IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…MITÄÄN MUUTA EI VOI VERRATA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…

MARK8:34-37

 Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
35 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
36 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?
37 Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

PIDETÄÄN ARVOSSA SITÄ ETTÄ OLLAAN SAATU TULLA JEESUKSEN OMIKSI…SÄILYTETÄÄN OIKEANLAINEN HERRAN PELKO…

SANANL8:32-36

 Siis te, lapset, kuulkaa minua; autuaat ne, jotka noudattavat minun teitäni!
33 Kuritusta kuulkaa, niin viisastutte; älkää sen antako mennä menojaan.
34 Autuas se ihminen, joka minua kuulee, valvoo minun ovillani päivästä päivään, vartioitsee minun ovieni pieliä!
35 Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion.
36 Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa; kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa.”

LUUK12:4-5

 Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä.
5 Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää.

ILM1:16-18

 Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa.
17 Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: ”Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen,
18 ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.

JEESUKSELLA ON KUOLEMAN JA TUONELAN AVAIMET…PELJÄTKÄÄ HÄNTÄ, JOLLA ON VALTA TAPETTUANSA SYÖSTÄ HELVETTIIN…JEESUKSELLA ON TÄMÄ VALTA…HÄNTÄ MEIDÄN TULEE PELJÄTÄ OIKEALLA TAVALLA…HÄN ON SE VIISAUS JOSTA TOSSA SANANLASKUJEN 8 LUVUSSA PUHUTAAN…JOKA MINUT LÖYTÄÄ, LÖYTÄÄ ELÄMÄN JA SAA HERRAN MIELISUOSION…MUTTA JOKA MENEE MINUSTA HARHAAN, SAA VAHINGON SIELULLENSA…IHMISEN SIELUN PELASTUS ON MITTAAMATTOMAN ARVOKAS! EI ANNETA TÄMÄN LOPUNAJAN EKSYTYSTEN EIKÄ HOUKUTUSTEN SOKAISTA MEITÄ…EI UNOHDETA USKON PÄÄMÄÄRÄÄ JOKA ON SIELUJEN PELASTUS…ETTÄ PÄÄSTÄISIIN VOITTAJINA PERILLE TAIVASTEN VALTAKUNTAAN JA SAATAIS MAHDOLLISIMMAN MONTA JOHDATTAA MUKAAN…MEILLÄ ON TÄMÄ YKSI AINOA, LYHYT ELÄMÄ AIKAA, ENNENKUIN ALKAA IANKAIKKISUUS…KÄYTETÄÄN AIKAMME JA RESURSIMME JUMALAN TAHDON MUKAISESTI…MUISTETAAN MISTÄ KAUHEUDESTA HERRA ON MEIDÄT ARMOSSAAN PELASTANUT…

PS49

Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi.Kuulkaa tämä, kaikki kansat, ottakaa korviinne, maailman asukkaat kaikki,
2sekä alhaiset että ylhäiset, niin rikkaat kuin köyhät.
3Minun suuni puhuu viisautta, minun sydämeni ajatus on ymmärrystä.
4Minä kallistan korvani kuulemaan mietelauseita, minä selitän ongelmani kannelta soittaen.
5Miksi minä pelkäisin pahoina päivinä, kun minun vainoojani vääryys piirittää minut?
6He luottavat tavaroihinsa ja kerskaavat suuresta rikkaudestaan.
7Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa.
8Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta,
9että hän saisi elää iankaikkisesti eikä kuolemaa näkisi.
10Vaan hänen täytyy nähdä, että viisaat kuolevat, että tyhmät ja järjettömät myös hukkuvat ja jättävät toisille tavaransa.
11He luulevat, että heidän huoneensa pysyvät iäti ja heidän asuntonsa polvesta polveen; he nimittävät maatiloja nimensä mukaan.
12Mutta ihminen, mahtavinkaan, ei ole pysyväinen: hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat.
13Näin käy niiden, jotka itseensä luottavat, ja heidän perässään niiden, jotka mielistyvät heidän puheisiinsa. Sela.
14Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan, kuolema heitä kaitsee, jo huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa, eikä heillä ole asuntoa.
15Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa. Sela.
16Älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu.
17Sillä kuollessaan ei hän ota mitään mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessänsä.
18Vaikka hän eläissänsä kiittää itseään siunatuksi, vaikka sinua ylistetään, kun vietät hyviä päiviä,
19täytyy sinun mennä isiesi suvun tykö, jotka eivät ikinä enää valoa näe.
20Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat.

EIKÄ HEILLÄ OLE ASUNTOA…TUONELAN VOISI AJATELLA OLEVAN NS HELVETIN ESIKARTANO, ENNENKUIN TULEE VIIMEINEN TUOMIO JA VARSINAINEN TULIJÄRVI…TUONELAAN JOUTUVILLE EI OLE ASUNTOA TARJOLLA MUTTA JEESUS LUPAA SEURAAJILLEEN MYÖS ASUNNON…

2KOR5:1-9

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.
2 Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme,
3 sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi.
4 Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista.
5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi.
6 Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta;
7 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä.
8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö.
9 Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.

JOH14:1-6

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
4 Ja mihin minä menen-tien sinne te tiedätte.”
5 Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?”
6 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

MITEN LOHDUTTAVIA KOHTIA…HERRA JEESUS ITSE RAKENTAA MEILLE TAIVAALLISIA ASUMUKSIA JOHON HÄN TULEE OMANSA HAKEMAAN…KANNATTAA SEURATA JEESUSTA KUNNIASSA JA HÄPEÄSSÄ, PAHASSA MAINEESSA JA HYVÄSSÄ JNE…JEESUKSEN YHTEYDESSÄ VAELTAMISTA EI KUKAAN IHMINEN JOKA HERRAN LUOKSE PÄÄSEE, TULE IKINÄ KATUMAAN, EI IKINÄ! JA JOKAISELLA IHMISELLÄ ON MAHDOLLISUUS JEESUKSEN KAUTTA SAADA IANKAIKKINEN ELÄMÄ JA TAIVAALLINEN ASUINSIJA…KUKAAN EI TULE ISÄN TYKÖ MUUTOIN KUIN MINUN KAUTTANI! KUN ME TEEMME PARANNUKSEN(MIELEN MUUTOS,AJATELLA TOISIN JNE JA HYLÄTÄ SYNNIT YMS) JA USKOMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN JA TUNNUSTAMME HÄNET SUULLAMME HERRAKSI JA USKOMME SYDÄMMESSÄMME ETTÄ JUMALA ON HÄNET KUOLLEISTA HERÄTTÄNYT JA SEURAAMME HERRAA JEESUSTA HAMAAN LOPPUUN SAAKKA, ME PÄÄSEMME KERRAN HERRAN LUOKSE…MEIDÄN SIELUMME ON TURVASSA IANKAIKKISESTI JUMALAN ARMON TÄHDEN…ETTÄ EI ANNETA PERIKSI! TÄMÄ ELÄMÄ ON TODELLA LYHYT…VAIKKA ME SAAMME TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ KOKEA MONEN MOISTA AHDISTUSTA JA KOETUSTA, JEESUS MEISTÄ HUOLEN PITÄÄ…HÄN EI JÄTÄ EIKÄ HYLKÄÄ MEITÄ KUN LOPPUUN ASTI HÄNEEN TURVAAMME…HÄN PELASTAA MEIDÄN SIELUMME JUMALAN TAIVAASEEN…ARMOSTA, AAMEN…

JAAK4:5

 Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: ”Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan”?

ROOM8:17-25

Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

LUUK23:32-43

 Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.
33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
34 Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”. Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
35 Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: ”Muita hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu”.
36 Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat hänelle hapanviiniä
37 ja sanoivat: ”Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi”.
38 Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: ”Tämä on juutalaisten kuningas”.
39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: ”Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä.”
40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?
41 Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt.”
42 Ja hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi”.
43 Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.”

ILM2:7

Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa.’