Siunausten lähde…

SIUNAUSTEN LÄHDE…

JOH4:1-14
Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes
2. – vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa –
3. jätti hän Juudean ja meni taas Galileaan.
4. Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta.
5. Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille.
6. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki.
7. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minulle juoda”.
8. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan.
9. Niin Samarian nainen sanoi hänelle: ”Kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta?” Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa.
10. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ’Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”
11. Nainen sanoi hänelle: ”Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?”
13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14. mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään”.

KUN ME TULEMME JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI SYDÄMESTÄMME, MEISTÄ TULEE, VOISKO SANOA ELÄVÄN VEDEN LÄHTEITÄ…VAAN SE VESI JONKA MINÄ HÄNELLE ANNAN, TULEE HÄNESSÄ SEN VEDEN LÄHTEEKSI JOKA KUMPUAA IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…JEESUS ANTAA MEILLE ELÄVÄÄ VETTÄ, SE ON: OMAA HENKEÄNSÄ MEILLE…

JOH7:37-39
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.”
39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

APT1:4-5
Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet.
5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.”

KUN ME TULLAAN JEESUKSEEN KRISTUKSEEN USKOVIKSI, ME SAADAAN JUMALAN PYHÄ HENKI…MEISTÄ TULEE ELÄVÄN VEDEN LÄHTEITÄ…JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMEEMME PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…

ROOM8:9-11
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
10. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
11. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

ELI JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENKENSÄ KAUTTA…

GAL3:13-14
Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” –
14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

ME SAADAAN AABRAHAMIN SIUNAUS JEESUKSESSA KRISTUKSESSA! SIIS VOIDAAN SANOA ETTÄ HERRA JEESUS MEISSÄ ON SIUNAUSTEN LÄHDE…HÄN TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMMEEMME…

PS24:3-5
Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa?
4. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin.
5. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.

JEESUS KRISTUS ON SIUNAUSTEN LÄHDE! KUN JEESUS TULEE ASUMAAN MEIDÄN SYDÄMIIMME PYHÄN HENGEN VÄLITYKSELLÄ, ME TULEMME OSALLISEKSI SIUNAUSTEN LÄHTEESTÄ, JEESUKSESTA…

KOL2:1-3
Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet,
2. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,
3. jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.

2PIET1:2-4
Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,

JEESUS KRISTUS ON SIUNAUSTEN LÄHDE! SAISIVAT KEHOITUSTA OMISTAMAAN TÄYDEN YMMÄRTÄMYKSEN KOKO RIKKAUDEN JA PÄÄSISIVÄT TUNTEMAAN JUMALAN SALAISUUDEN, KRISTUKSEN, JOSSA KAIKKI VIISAUDEN JA TIEDON AARTEET OVAT KÄTKETTYNÄ… JEESUKSESSA MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ME TARVITAAN SIIHEN ETTÄ ME KERRAN PÄÄSEMME PERILLE JUMALAN VALTAKUNTAAN…JEESUS ON SE TODELLINEN SIUNAUSTEN LÄHDE USKOVAN ELÄMÄSSÄ…SANA SANOO:

1KOR15:19
Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

1TIM6:3-19
Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen,
4. niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja,
5. alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
6. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8. mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
9. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
12. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.
13. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehoitan sinua,
14. että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka,
15. jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten Kuningas ja herrain Herra,
16. jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä – hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Amen.
17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme,
18. kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat,
19. kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän.

NYKYAIKANA TUNTUU OLEVAN PALJON VALLALLA SELLAINEN AJATUS ETTÄ JEESUS SIUNAA USKOVIA KAIKELLA MAALLISELLA…MUTTA KUN MEILLÄ ON ELATUS JA VAATTEET, NIIN TYYTYKÄÄMME NIIHIN…MONET IHMISET SAATTAVAT TURVATA JEESUKSEEN AINOASTAAN TÄMÄN ELÄMÄN AJAKSI…ETTÄ SAISIVAT TÄSSÄ AJASSA SIUNAUKSIA JA MAALLISTA HYVÄÄ…MUTTA JEESUS ITSE ON SE TODELLINEN SIUNAUS…HÄN ON SIUNAUSTEN LÄHDE MEILLE KUN HÄNTÄ SEURAAMME…MUTTA SE SIUNAUS EI MONASTIKKAAN OLE TÄHÄN AJALLISEEN AIKAAN TÄHTÄÄVÄÄ VAAN ENNENKAIKKEA IANKAIKKISUUTEEN TÄHTÄÄVÄÄ…

1MOOS49:22-26
Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.
23. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä.
24. Mutta hänen jousensa pysyy lujana, ja hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin Väkevän avulla, kaitsijan, Israelin kallion,
25. isäsi Jumalan, avulla, joka sinua auttakoon, Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, antakoon siunauksia taivaasta ylhäältä, siunauksia syvyydestä alhaalta, siunauksia nisistä ja kohdusta.
26. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten, yli ikuisten kukkulain ihanuuden. Ne laskeutukoot Joosefin pään päälle, veljiensä ruhtinaan päälaelle.

SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ ALHAALTA! KUN JEESUS ON MEIDÄN ELÄMÄSSÄ TODELLINEN SIUNAUSTEN LÄHDE, HÄN ANTAA MEILLE MYÖSKIN SIUNAUKSIA SYVYYDESTÄ! SIIS HERRA ANTAA RAKKAUDESSAAN MEILLE MONINAISIA KOETUKSIA JA VAIKEUKSIA JA AHJOJA KUN ME TÄÄLLÄ SEURAAMME JEESUSTA TEOSSA JA TOTUUDESSA…SEMMOINEN SANONTA ON ETTÄ ENSIN RISTI, SITTEN KRUUNU…MONET HALUAISIVAT JO TÄSSÄ AJASSA IKÄÄNKUIN KRUUNUN, MUTTA HERRA TARJOAAKIN RISTIN TIETÄ JOKAISELLE USKOVALLE TÄÄLLÄ MAAN PÄÄLLÄ VAELTAESSAMME…VOITTAJAN KRUUNUT TULEVAT VASTA TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…

PS73
Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla
on puhdas sydän.
2. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat aivan liukahtaa.
3. Sillä minussa nousi kateus ylvästelijöitä kohtaan, kun minä näin jumalattomien menestyvän.
4. Sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaansa asti, he ovat voimakkaat ja lihavat.
5. Eivät he koe muitten kuolevaisten tuskia, eikä heitä vaivata niinkuin muita ihmisiä.
6. Sentähden on ylpeys heillä kaulakoristeena, väkivalta on puku, joka heidät verhoaa.
7. Heidän silmänsä pullistuvat ulos heidän lihavuudestaan, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina.
8. He pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita pahuudessansa, he puhuvat kuin korkeuksista.
9. Heidän suunsa tavoittelee taivasta, ja heidän kielensä kulkee pitkin maata.
10. Sentähden heidän kansansa liittyy heihin ja särpii vettä kyllälti.
11. Ja he sanovat: ”Kuinka Jumala sen tietäisi, onko tietoa Korkeimmalla?”
12. Katso, nämä ovat jumalattomat; kuitenkin he elävät ainaisessa rauhassa ja rikastuvat yhäti.
13. Turhaan minä olen pitänyt sydämeni puhtaana ja pessyt käteni viattomuudessa:
14. minua vaivataan joka aika, ja minä saan joka aamu kuritusta.
15. Jos olisin sanonut: ”Noin minäkin puhun”, katso, niin minä olisin ollut petollinen koko sinun lastesi sukua kohtaan.
16. Minä mietin päästäkseni tästä selvyyteen; mutta se oli minulle ylen vaikeata,
17. kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on oleva.
18. Totisesti, sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset.
19. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmioon! He hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistava.
20. Niinkuin unen käy herätessä, niin sinä, Herra, kun heräjät, heidän valhekuvansa hylkäät.
21. Kun minun sydämeni katkeroitui ja minun munaskuihini pisti,
22. silloin minä olin järjetön enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta.
23. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäsi, sinä pidät minua kiinni oikeasta kädestäni.
24. Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan.
25. Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli.
26. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti.
27. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat.
28. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.

TÄNÄ LOPUNAIKANA JOTA ELÄMME, ON VOIMAKKAASTI VALLALLA VÄÄRÄNLAISTA KUVAA JUMALASTA…IKÄÄNKUIN JUMALA ANTAISI USKOVIEN OLLA VAIVOISTA VAPAAT TÄSSÄ AJASSA…MUTTA RAAMATTU SANOO ETTÄ JUMALATTOMAT OVAT VAIVOISTA VAPAAT MUTTA HEIDÄN LOPPU TULEEKIN OLEMAAN KAUHISTAVA! SIIS KYLLÄ HERRA RAKKAUDESSAAN ANTAA USKOVILLE KURITUSTA JOTTA PYSYISIMME AINA NÖYRINÄ JA JEESUSTA TARVITSEVINA…

SANAL13:24
Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan; mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa.

HEBR12:1-17
Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,
5. ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: ”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee;
6. sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa”.
7. Kuritukseksenne te kärsitte; Jumala kohtelee teitä niinkuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita?
8. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä ettekä lapsia.
9. Ja vielä: meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme; emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien Isälle, että eläisimme?
10. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään.
11. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut.
12. Sentähden: ”Ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne”;
13. ja: ”tehkää polut suoriksi jaloillenne”, ettei ontuvan jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi.
14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;
15. ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ”ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä”, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi,
16. ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa.
17. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi.

MUISTETAAN ETTÄ KURITUS ON JUMALAN RAKKAUTTA JA ON MEILLE IANKAIKKISEKSI SIUNAUKSEKSI…MUISTETAAN VAIKEUKSIEN JA KOETUSTEN KESKELLÄ ETTÄ JEESUS KRISTUS ON MEIDÄN TODELLINEN SIUNAUSTEN LÄHDE…HÄNESSÄ MEILLÄ ON KAIKKI MITÄ ELÄMISEEN JA JUMALISUUTEEN TARVITAAN…RIIPUTAAN HÄNESSÄ LOPPUUN SAAKKA NIIN HÄN VIE MEIDÄT VOITTAJANA TAIVASTEN VALTAKUNTAAN…EI HAVITELLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIA ASIOITA VAAN IANKAIKKISIA ASIOITA…EI HAVITELLA VÄÄRÄLLÄ TAVALLA AJALLISIA SIUNAUKSIA VAAN IANKAIKKISIA SIUNAUKSIA…IANKAIKKISET, SE ON TAIVAALLISET SIUNAUKSET EIVÄT IKINÄ KATOA VAAN PYSYVÄT AINIAAN…MUISTETAAN ETTÄ JEESUS KRISTUS ON MEIDÄN SIUNAUSTEN JA ELÄMÄN LÄHDE…HÄN ANTAA ONNEN JA TYYDYTYKSEN MEILLE TÄSSÄ AJASSA JA IANKAIKKISUUDESSA…JA HÄN HALUAA VUODATTAA MEIDÄN KAUTTAMME ELÄVÄÄ VETTÄ JANOISILLE IHMISILLE…HÄN HALUAA TOIMIA USKOVIEN KAUTTA…HÄN ON SE SIUNAUSTEN LÄHDE KUN HÄN MEISSÄ ASUU…

PS36:8-10
Kuinka kallis on sinun armosi, Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa.
9. Heidät ravitaan sinun huoneesi lihavuudella, sinä annat heidän juoda suloisuutesi virrasta.
10. Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.

SANANL10:11
Vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suu kätkee väkivaltaa.

SANANL13:14
Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

SANAL14:27
Herran pelko on elämän lähde kuoleman paulain välttämiseksi.

1JOH2:12-17
Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.
13. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän.
14. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha.
15. Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
16. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.
17. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

MUISTETAAN ETTÄ JEESUS KRISTUS ON SE OIKEA SIUNAUSTEN LÄHDE JOKA LOPULTA VIE IANKAIKKISEEN ELÄMÄÄN…SE ON OIKEAA SIUNATTUA ELÄMÄÄ KUN SAAMME OLLA JEESUKSEN TAHDOSSA JA SAAMME OLLA JEESUKSEN TODISTAJIA JA SAAMME KULKEA JUMALAN EDELTÄ VALMISTETUISSA TEOISSA JA TÖISSÄ…SE ON SUURTA JUMALAN SIUNAUSTA MEITÄ KOHTAAN KUN HÄN RAKKUDESSAAN MYÖS KURITTAA ETTÄ KERRAN PÄÄSISIMME PERILLE…MUISTETAAN ETTÄ TÄMÄ NYKYINEN MAA ON TULELLE TALLETETTU MUKA JOKA TEKEE JUMALAN TAHDON PYSYY IANKAIKKISESTI…TAVOITELLAAN IANKAIKKISIA, PYSYVIÄ SIUNAUKSIA, TAVOITELLAAN JUMALAN TAHDON TEKEMISTÄ TÄSSÄ AJASSA NIIN SAAMME KERRAN NIITTÄÄ IANKAIKKISTA SIUNAUSTA TAIVASTEN VALTAKUNNASSA…EI VÄSYTÄ TEKEMÄSTÄ JUMALAN TAHTOA VAAN PIDETÄÄN AINA SYDÄMEMME JA AJATUKSEMME OIKEALLA TAVALLA TAIVAALLISISSA JA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA….JA KUN ME OLEMME JEESUKSEN TAHDOSSA, NIIN HERRA HALUAA MEIDÄN SAVIASTIOIDEN KAUTTA VUODATTAA HENKEÄNSÄ JANOISILLE IHMISILLE…

2KOR4:6-11
Sillä Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valkeus pimeydestä”, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9. vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10. Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
11. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin.

JA KUN ME SAAMME JUMALAN ARMOSTA OLLA ELÄVÄN VEDEN LÄHTEENÄ KUN JEESUS MEISSÄ HENKENSÄ KAUTTA ASUU, LÄHTEEN SUU VOI NÄIN VERTAUSKUVALLISESTI SANOTTUNA TUKKEUTUA! ELI ON TÄRKEÄÄ ETTÄ ELÄVÄN VEDEN LÄHTEEN SUU MEISSÄ EI TUKKEUDU! ETTÄ SE ELÄVÄ VESI KIRKKAANA JA PUHTAANA VIRTAILEE MEIDÄN KAUTTAMME MAAILMAAN…

SANANL25:25-26
Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta.
26. Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä.

JAAK3:9-13
Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;
10. samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.
11. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?
12. Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja eikä viinipuu viikunoita? Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.
13. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä.

SYNTI USKOVAN ELÄMÄSSÄ TUKKII ELÄVÄN VEDEN LÄHTEEN…SILLOIN SE VESI ON SEKOITTUNUTTA JA JOPA KARVASTA! SEN TAKIA ON TODELLA TÄRKEÄÄ TEHDÄ PARANNUSTA ALATI…ETTEI SE ELÄVÄN VEDEN LÄHDE MEISSÄ TUKKEUDU…ETTEI ME SAATETA JUMALAN PYHÄÄ HENKEÄ MURHEELLISEKSI…

EF4:17-32
Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa,
18. nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,
19. ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa.
20. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan,
21. jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa:
22. että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23. ja uudistua mielenne hengeltä
24. ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.
25. Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.
26. ”Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö.” Älkää antako auringon laskea vihanne yli,
27. älkääkä antako perkeleelle sijaa.
28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.
29. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat.
30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
31. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.

1JOH1:5-9
Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

TEHDÄÄN LOPPUUN ASTI PARANNUSTA KUN MEILLE LANKEEMUKSIA TULEE…PYRITÄÄN AINA ETSIMÄÄN JUMALAN TAHTOA JA TEKEMÄÄN SEN MUKAAN NIIN ELÄVÄN VEDEN VIRRAT MEIDÄN KAUTTAMME SAAVAT VIRRATA JANOISILLE IHMISILLE…JA NÄIN ME SAAMME OLLA HERRAN KÄYTÖSSÄ HÄNEN TAHTONSA MUKAAN…JUMALAN ARMOSTA TÄMÄ KAIKKI TAPAHTUU…AAMEN…

2KOR2:14-17
Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun!
15. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa:
16. näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen?
17. Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niinkuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.

MATT25:34-36
Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;
36. minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.’