Usko ja Jumalan pelko

Rukouspaikan puhe 27.1.2024

Viimeaikoina mieleeni nousseet sanat ovat tämän puheen teemana: Jumalan pelko, rangaistus, armo, vanhurskaus ja pyhä pelko.

Minulle tuli tämä vuoro pitää puhe rukouspaikassa vain pienellä varoitusajalla. Jumalan pelko on ollut viimeviikkoina paljon mielessä ja olen sitä pohtinut. Posti toi tässä viikolla One Way:n lehden jossa huomasin pääkirjoituksen aiheena olevan Jumalan pelko. En artikkelia ole vielä ehtinyt lukea mutta se otsikko osaltaan vaikutti siihen että Jumalan pelko on eräs keskeinen teema tämänkertaisessa puheessani.

Eräs tuttu saarnamies joskus opetti että Jumalan pelko on enemmänkin kunnioitusta kuin kauhunsekaista pelkoa. Itse olen siinä käsityksessä Raamatun perusteella ettei Jumalan pelko mahdu ’kunnioitus’ -sanan raameihin, vaikka osittain tietysti kunnioituksestakin on kyse. Jumalan pelko on kuitenkin enemmän kuin vain kunnioitusta. Ihminenhän voi esimerkiksi kunnioittaa toista ihmistä mutta olla jostain asiasta täysin eri mieltä ja toimia oman käsityksensä mukaan. Jumalan pelko ohjaa ihmistä toimimaan Jumalan tahdon mukaan, etenkin silloin kun se on vastoin sitä miten ihminen itse haluaisi tehdä ja toimia. Jumalan pelkoa ei tietysti voi olla uskosta osattomalla, joten ensin tulee usko ja sen seurauksena Jumalan pelko: Jumalan pelkokin on osa Raamatussa kuvattua uskoa. Raamatussa kehotetaan pelkäämään Jumalaa, koska Jumalalla on valta tuomita uskovakin kadotukseen. Jumalaa pelkäävä ihminen ei uskalla tehdä syntiä koska pelkää Jumalan rangaistusta, vaikka hän itse ehkä tuntisikin vetoa tätä asiaa kohtaan. Paavali esim. ei uskaltanut olla saarnaamatta Jeesuksesta koska Jeesus oli häntä varta vasten käskenyt näin tekemään. Paavalille saarnaamatta jättäminen olisi ollut väärin eli syntiä (1. kor 9:16).

Jeesus sanoi seuraajilleen että ihmisen on kiellettävä itsensä jos haluaa olla Jeesuksen seuraaja:

Matteus 16:24

Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

Jeesus sanoi myös että jos joku ei halua kieltää itseään, hän ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi:

Luukas 14:27

Ja joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni.

Jeesuksen seuraaja on Jeesuksen opetuslapsi.

Eräs Raamatun opettaja totesi (karkeasti lainaten): ”Ristiinnaulittu kuollut liha ei voi tehdä syntiä”. Raamatussa puhutaan toisaalta (esim Roomalaiskirjeen 8 luvussa) siitä miten uskovan tulee kulkea Pyhän Hengen johdossa. Näissä kahdessa ohjeessa on oleellinen tiivistelmä uskovan vaelluksesta: Pyhän Hengen johdossa kulkeva ihminen ei kulje sinne mihin itse haluaa, eikä tee sitä mitä itse haluaa. Hän tekee sitä mitä Jeesus johtaa sillä Jeesus Kristus itse on kristusruumiin pää (1. kor 12:27), ja me kukin olemme Hänen jäseniään.

Vanhassa testamentissa on lukuisia profetioita Jeesuksesta. Siellä kerrotaan mm. missä Israelin messias Jeesus Kristus tulee syntymään, milloin hän ilmaantuu maailmankartalle, millaisia tekoja hän tulee tekemään merkkinä olemuksestaan ja miten hän tulee kuolemaan

Apostolien tekojen 2. luvusta voimme lukea Pietarin julistavan Jerusalemissa israelilaisille:

Apostolien teot 2

22 Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat! Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte.

37 Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?” 38 Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39 Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.

43 Jokaisen valtasi pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.

Jo enkelit ilmoittivat Jeesuksen syntyessä paimenille kedolla että Jumalalla on ihmisiä kohtaan hyvä tahto: Jumala tahtoo että kaikki pelastuisivat iankaikkiseen elämään hänen tulevalta tuomiolta. Jumalan hyvä tahto meitä kohtaan osoitetaan hyvän kautta. Jumala on hyvä, vaikka muut ihmiset ja maailma olisi pahuutta pullollaan:

Room 2:4

Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Room 3

21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. 22 Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille , jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, 23 sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla 24 mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. 25 Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. 26 Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen .

Jumala vetää ihmistä kääntymykseen. Apostolit julistivat ”kääntykää ja uskokaa evankeliumi”.

Apostolit todistivat sitä minkä olivat omin silmin nähneet, mitä omin käsin koskeneet. Apostoleilla oli apostolin valtuudet eli Jeesus lähetti heidät todistamaan ja sen valtuutuksen perusteella Jumalan ihmeitä tapahtui Apostolien käsien kautta. Jumala osoitti näin maailmalle: Minä olen lähettänyt ja valtuuttanut nämä minun todistajani ja heidän todistuksensa on täten luotettava, siitä yhtenä merkkinä on apostolien käsien kautta tapahtuvat ihmeet ja merkit. Ihmeet ja merkit olivat oleellinen osa Jeesusta koskevissa profetioissa, jotka juutalaisille oli annettu. Uskon että (ainakin osittain tästä syystä) Jumala teki niitä samoja ihmeitä ja merkkejä apostolien kätten kautta juuri sen vuoksi että Jeesus oli itse tehnyt sellaisia, maanpäällä ihmisenä ollessaan. Ne ihmeet olivat merkkinä juutalaisille profetioiden toteutumisesta. Koska kaikki juutalaiset eivät olleet Israelissa kun Jeesus oli työssään, on luonnollista että myös apostolit saivat samat valtuudet sairaiden parantamiseen jotta ne loputkin juutalaiset voivat itse todeta omin silmin ja kokemuksin niitä ihmeitä tapahtuvan mitä profetiat olivat luvanneet. Oleellisena osana on että apostolien sanoma oli yksi yhteen Jeesuksen opetuksen kanssa, joka puolestaan oli yksi yhteen Jumalan aiemman ilmoituksen kanssa.

Ihmiset jotka vastaanottivat evankeliumin, puolestaan kertoivat toisille ihmisille niistä ihmeistä mitä heille oli tapahtunut. Heillä oli konkreettinen omakohtainen todistus kerrottavanaan. Jumala kutsuu, valtuuttaa ja lähettää tänä päivänäkin ihmisiä julistamaan evankeliumia. Meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan Jeesusta, tavalla tai toisella. Emme kuitenkaan ole apostoleja kuten esimerkiksi ne 11 apostolia olivat, emme ole omin silmin nähneet ja kuullet Jeesuksen opettavan, emmekä ole nähneet hänen ylösnousemustaan paikan päällä. Mm Paavalillehan Jeesus ilmestyi kuoltuaan ja Paavalinkin Jeesus henkilökohtaisesti lähetti eli kutsui apostoliksi. Paavalin kätten kautta tapahtui näitä samoja ihmeitä ja merkkejä todistukseksi valtuutuksestaan. (Toki en kiistä etteikö joku tänäkin päivänä voisi olla Jeesuksen valtuuttama ja lähettämä apostoli mutta siitä merkkinä tulee näkyä apostolien tunnusteot ja täydellinen pitäytyminen kirjoituksiin).

1 Piet 2:

12 Eläkää nuhteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he – vaikka panettelisivatkin teitä pahantekijöiksi – näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Internetissä on lukuisasti ihmisten todistuksia siitä suuresta muutoksesta mikä heidän elämässään tapahtui heidän tultua uskoon Herraan Jeesukseen. Uskosta seuraa myös Jumalan pelko. Se on pyhää pelkoa. Jumalan pelko vaikuttaa osaltaan kuulaisuutta. Uskova ei halua tehdä syntiä ja ehkei uskallakaan Jumalan rangaistuksen pelossa. Evankeliumi on ilosanoma siitä että uskon kautta Jeesukseen, me vältymme Jumalan väistämättömältä tuomiolta.

Jumala tuomitsee maailman koska on hyvä ja vanhurskaus (eli oikeudenmukainen). Jos Jumala ei olisi oikeudenmukainen, hän voisi ehkä jättääkin maailman tuomitsematta. Väärä tuomari katsoo sormiensa läpi vääryyttä. Oikeudenmukainen tuomari tuomitsee oikein. Jumalalle ei kelpaa ihmisen oma hyvä rangaistuksen välttämiseksi, vaan vain täydellinen hyvä. Siksi Jumala itse meni ristille kuolemaan uhrina meidän puolestamme. Täydellinen, synnitön Jumalan karitsa Jeesus on uhrattu meidän syntiemme puolesta, jotta me kelpaisimme Jumalalle täydellisinä, lukuisista synneistämme huolimatta. Jumala itse kantoi rangaistuksen joka kuuluisi meille. Oikeudenmukainen tuomari määrää rikoksesta rangaistuksen, ja uskovan kohdalla sen rangaistuksen sijaiskärsijäksi on tullut Jumala itse.

Hepr 10:26

Jos me tahallamme jatkamme synnin tekemistä päästyämme tuntemaan totuuden, ei ole enää uhria meidän syntiemme tähden

Jeesus kutsui 12 opetuslastaan seuraamaan hänen noin 3 vuotta kestänyttä työrupeamaansa maan päällä. Näistä yksi, Juudas Iskariot kavalsi Jeesuksen. Jäljelle jääneet 11 Jeesus lähetti kaikkeen maailmaan todistamaan itsestään kuten Markuksen evankeliumin 16 luvussa meille kerrotaan. Apostolien tekojen 1. luvun jakeissa 19-26 kerrotaan Mattiaksen valinnasta Juudas Iskariotin korvaajaksi. Näitä lähetettyjä kutsutaan apostoleiksi (joka kreikan kielessä tarkoittaa ”lähetettyä” so. Jeesuksen lähettämää). Apostolit olivat paikan päällä näkemässä ja käsin koskemassa Jeesusta tämän opettaessa Israelissa Jumalan valtakunnasta ja itsestään, Jeesuksen tehdessä ihmeitä ja antaessaan heillekin vallan tehdä ihmeitä. Apostolit nauttivat Jeesuksen kanssa viimeistä ehtoollista, todistivat hänen vangitsemistaan, kuolemaansa ja ennen kaikkea hänen ylösnousemustaan.

1 Joh 1

1 Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta. 2 Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. 3 Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. 4Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.

5 Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä. 6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan. 7 Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Mielenkiintoinen ehto tuossa 7. jakeessa: ”Jos me vaellamme valossa, meillä on yhteys keskenämme”. Voin todistaa tämän omalta kohdaltani: Olen kokenut ns hengen yhteyttä monen uskovan kanssa jotka kuuluvat johonkin kirkkokuntaan tai vastaavaan. Emme kuulu heidän kanssaan samaan organisaatioon mutta koemme Hengessä yhteyttä jos kokoonnumme yhteen.

Jumalan Pyhä Henki antaa rauhan sisäämme, emme enää pelkää mitä uskosta osattomat pelkäävät:

Luukas 12

4 ”Minä sanon teille, ystävilleni: älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät sen jälkeen voi tehdä mitään enempää. 5 Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä: pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille: häntä pelätkää. 6 Eikö viittä varpusta myydä kahdella kuparilantilla? Silti Jumala ei ole unohtanut yhtäkään niistä. 7 Jopa kaikki teidän päänne hiuksetkin on laskettu. Älkää siis pelätkö, te olette arvokkaampia kuin paljot varpuset.”

1 Pietarin kirje 3

13 Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? 14 Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, olette autuaita. Älkää pelätkö, mitä he pelkäävät, älkääkä säikkykö, 15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. 16 Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti ja pitäkää itsellänne hyvä omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä vaelluksestanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 17 Onhan parempi, jos niin on Jumalan tahto, kärsiä hyväntekijänä kuin pahantekijänä. 18 Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärintekijöiden puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19Hengessä hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20jotka muinoin olivat tottelemattomia, kun Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä. 21Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena. Se ei ole lihan saastan poistamista vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, 22hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella. Hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat.

Mielenkiintoista on tuossa 21 jakeessa sanat: ”vesi nyt teidätkin pelastaa”. Jeesushan antoi käskyn: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu”. Kuitenkin olen kuullut moneltakin uskovalta että ”kaste ei ole pelastuskysymys”. Olen kuullut toisinaan perusteluksi tälle väitteelle ns ristin ryövärin. Ryövärin joka ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa, ja joka vasta ristillä roikkuessaan kääntyi eli teki ns parannuksen ja uskoi Jeesukseen. Vastauksena tälle perusteelle sanon että jos meillä kerran on vanhurskas ja oikeudenmukainen Jumala, niin ei hän vaadi ihmiseltä sellaista mitä tämä ei voi tehdä. Ristin ryöväri ei voinut enää mennä kasteelle siinä tilanteessa. Samoin voimme olla lähes varmoja että ne vankeudessa olevat henget joille Jeesus meni saarnaamaan kuoltuaan, eivät myöskään olleet käyneet kasteella. Mutta me jotka voimme mennä kasteelle kun saamme tulla uskoon ja käsitämme että Jeesus käski meidän mennä kasteelle, meidän on mentävä kasteelle siitä yksinkertaisesta syystä että Jeesus käski meidän mennä kasteelle. Jos joku ymmärtää asian muttei silti mene kasteelle, miten voidaan sanoa että kaste ei hänen kohdallaan ole pelastuskysymys? Samalla logiikalla apostoli Johannes kysyy 1. Johanneksen kirjeen 3 luvussa, jakeessa 17: ”Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä?”. Apostolien teoista luemme että kaikki uskoon tulleet ihmiset kastettiin aina, poikkeuksetta, jos se vaan fyysisesti oli mahdollista. Kaikki Uudessa testamentissa kastetut ihmiset käsittivät että heidän on mentävä kasteelle ja he menivät kasteelle omasta halustaan. Ihmiset voivat puhua suut ja silmät täyteen mutta noita Raamatun kohtia he eivät pääse pakoon. Siinähän sitten selittävät tuomiopäivänä Jeesukselle jos kielsivät ihmisiä menemästä kasteelle.

Kirje filippiläisille 2:12

Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi.

Ketkä on kutsuttu ahkeroimaan peläten ja vavisten? Uskovat! Uskovat jotka ovat saaneet uskon lahjana Jumalalta eli ovat saaneet uskon siihen että Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistä Jumalalle kelpaaviksi. Uskovat joille on kasteessa annettu Pyhän Hengen lahja! Uskovat jotka on armosta pelastettu ilman lain vaatimia töitä! Näitä uskovia (siis sinua ja minua) Raamatussa kehotetaan ahkeroimaan.

Kirje roomalaisille 10:17

Usko tulee siis kuulemisesta mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Usko saa ihmisen kääntymään pois omilta pahoilta teiltään kohti Jumalaa. Usko Jumalan armoon Jeesuksen sovintoveren kautta. Usko saa ihmisen menemään kasteelle. Usko saa ihmisen ahkeroimaan pelolla ja vavistuksella. Usko saa ihmisen kantamaan ristinsä joka päivä ja etsimään Pyhän Hengen johdatusta. Sitä on usko Jeesukseen ja armahtavaan Jumalaan. Armahtava Jumala ei vaadi meiltä enempää kuin mihin me pystymme. Hän tekee loput sillä puhuuhan Raamattu ennalta valmistetuista hyvistä töistä. Armahtavan Jumalan hyvyyden kautta me uudistumme mieleltämme kun käännymme kokosydämisesti Jeesuksen puoleen.

Kirje galatalaisille 3:26

Te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Heprealaisille 11

1 Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. 2 Sen kautta saivat isät todistuksen.

3 Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.

4 Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin.

5 Uskonsa perusteella otettiin Hanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. ”Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois.” Ennen poisottamistaan hän näet oli saanut todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle. 6 Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.

7 Uskon kautta rakensi Nooa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta.

13 Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä saaneet sitä, mikä oli luvattu. Kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. 14 Ne, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. 15 Jos he olisivat muistelleet sitä maata, josta he olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut mahdollisuus palata takaisin. 16 Nyt he kuitenkin pyrkivät parempaan maahan, nimittäin taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei häpeä heitä vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalakseen, sillä hän on valmistanut heille kaupungin.

32 Mitä vielä sanoisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista ja Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista sekä profeetoista. 33 Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupausten toteutumista, tukkivat leijonien kidat. 34 He sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, vahvistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. 35 On ollut naisia, jotka saivat kuolleet omaisensa takaisin henkiin herätettyinä. Jotkut antoivat kiduttaa itseään eivätkä ottaneet vastaan vapautusta, että saavuttaisivat paremman ylösnousemuksen. 36 Toiset taas saivat kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. 37 Heitä kivitettiin, sahattiin kappaleiksi ja surmattiin miekalla. He kuljeksivat lampaan- ja vuohennahoissa, olivat puutteenalaisia, ahdistettuja ja pahoinpideltyjä, 38 nuo, joiden arvoinen maailma ei ollut. He harhailivat autiomaissa, vuorilla, luolissa ja maakuopissa.

39 Vaikka nämä kaikki olivat uskon kautta saaneet todistuksen, he eivät silti saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. 40 Jumala oli näet varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he pääsisi täydellisyyteen ilman meitä.

Hepr 12

1 Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, 2 katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. 3 Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne.

28 Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti, kunnioittaen ja peläten, 29 sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli.

Fil 2

12 Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. 13 Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. 14 Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, 15 että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, 16 kun pidätte kiinni elämän sanasta , ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten ole turhaan juossut ja nähnyt vaivaa.

1 Kor 12

6 Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. 7 Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. 8 Niinpä toinen saa Hengen kautta viisauden sanat, toinen saman Hengen vaikutuksesta tiedon sanat, 9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa Hengessä, 10 toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. 11 Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.

Luukas 17

5 Apostolit sanoivat Herralle: ”Lisää meille uskoa!” 6 Niin Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran , te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ’Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.

7 Kuka teistä, jolla on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanoo tämän tullessa pellolta: ’Käy heti aterialle’? 8 Eikö hän pikemminkin sano: ’Valmista minulle syötävää, vyöttäydy ja palvele minua sen aikaa kun syön ja juon. Sen jälkeen saat sinä syödä ja juoda.’ 9 Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. 10 Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: ’Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.’”

Uskovat ovat siis velvollisia palvelemaan Jumalaa Jeesuksen nimessä.

1 Kor 13

1 Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 2 Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. 3 Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi.

1 kor 13 sana ”rakkaus” on interlinear raamatun mukaan kreikankielellä sana ”agape” joka tarkoittaa pyyteetöntä rakkautta, Jumalallista, Jumalan vaikuttamaa rakkautta.

Ihmeet ja voimateot eivät kuitenkaan yksin ole todiste Jeesuksen läsnäolosta. Ensimmäinen vaatimus on Jumalan rakkaus. Uskova kun kulkee Pyhän Hengen johdossa, hän rakastaa lähimmäistään Jumalan rakkaudella. Kun uskova palvelee Jumalaa, hän on ansioton palvelija ja hän tekee sitä mitä Jumalan Pyhä Henki johtaa. Jeesus on kristusruumiin pää, me kukin olemme Hänen jäseniään. Pyhä Henki vaikuttaa kauttamme niin kuin Hän haluaa.

Matteus 7

18 Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ 23 Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’”

1 Joh 3

4 Jokainen, joka tekee syntiä, harjoittaa laittomuutta, sillä synti on laittomuutta. 

Emme kulje ihmeiden ja merkkien perässä. Me kuljemme Jeesusta seuraten. Hän tekee ihmeitä ja merkkejä jos niin parhaaksi näkee, niiden uskovien kautta jotka Hän parhaaksi katsoo.

Siunausta sinulle ja perheellesi

Antti