Uskovan käytös toisia ihmisiä kohtaan

Helsingintien puhe 30.9.2015

Uskovan käytös toisia ihmisiä kohtaan

Älä nuhtele vanhaa miestä ankarasti, vaan neuvo häntä kuin omaa isääsi, nuorempia miehiä kuin veljiäsi, vanhoja naisia kuin äitiäsi, nuorempia naisia kuin sisariasi, siveästi ja puhtaasti. (1.Tim.5:1-2)

Lopuksi, veljet: iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne, ottakaa kehotukseni vastaan, olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. (2.Kor.13:11)

Fil 4:2. Euodiaa minä kehoitan ja Syntykeä minä kehoitan olemaan yksimielisiä Herrassa.

Fil. 2:2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset

Fil 4:4. Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

Ps. 32:11 Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.

Fil. 3:1 Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi.

1 Tess. 5:16 Olkaa aina iloiset.

Fil 4:5. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.

Jaak. 5:8-9 Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä.

9. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.

1 Tim. 2:1 Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,

Room. 12:17 Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.

Kokeilumielessä tulkitaan seuraava tekstikokonaisuus tarkoittamaan pelkästään suhtautumistamme lähimmäiseemme:

Fil 4: 3 Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni, minä pyydän: ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.

4 Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa!

5 Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.

6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

8 Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;

Kun tuota tekstiä lukee tulkiten niin että jokaisessa jakeessa kohde on lähimmäinen enkä minä itse, siitä tulee aikamoinen opetus lähimmäisen rakkaudesta. Esim jakeen 8. teksti: ”kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;”

Kiitämmekö me Jumalaa jos lähimmäisellämme on joku avu tai vaikka lähimmäisemme puheesta 90% ärsyttää meitä ja vain 10% on mielestämme hyvää josta voisi kiittää Jumalaa? Kiitämmekö Jumalaa lähimmäisemme kunnioitettavista piirteistä, vai kiroammeko hänen huonoja piirteitään?

Noita jakeita tietysti voi soveltaa monella tavalla, mutta joskus on hyvä lukea Raamattua siitä perspektiivistä että meidän maailmamme napa ei ole me itse vaan Jeesus Kristus ja hänen käskynsä rakastaa lähimmästämme kuin itseämme.

Fil 4:

14 Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni.

17 Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää.

18 Olen nyt saanut kaikkea, jopa ylenpalttisesti; minulla on yllinkyllin, saatuani Epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on ”suloinen tuoksu”, otollinen, Jumalalle mieluinen uhri.

19 Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.

Käytöksemme ja asenteemme on esimerkki muille:

1 Tim 6:8. mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.

Meidän ei tarvitse ehdoin tahdoin hakeutua niukkuuteen, paitsi ainoastaan torjuaksemme ahneuden himoa ja ansaa voi olla viisasta luopua ylimääräisestä mammonasta ja tyytyä vähempään. Rakastammeko jotain tavaraa/mammonaa niin paljon ettemme halua luopua siitä?

Saamme nauttia Jumalan hyvyydestä ja myös yltäkylläisyydessä jos se on Herran tahto:

Fil 4:12. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.

Sellaisen asenteen kun voisi omata että tulkoon osakseni puute tai runsaus, voisin tyytyä Jumalan tahtoon ilman pienintäkään katkeruutta tai ilman pienintäkään pelkoa lankeamisesta ahneuden ansaan. Vain eläen täydessä luottamuksessa Jumalan viisauteen ja hyvyyteen. Se on tavoittelemisen arvoista. Jumala meitä tässäkin auttakoon ja olkoon armollinen.

1 Kor 4:12. me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme: meitä vainotaan, mutta me kestämme;

38. Johannes sanoi hänelle: Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä.

39. Mutta Jeesus sanoi: Älkää häntä kieltäkö sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa.

1 Kor. 12:3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa: Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä.

40. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.

Matt. 12:30 Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.

41. Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille.

5 Moos. 13:6 Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: ’Käykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet –

Luuk. 17:1-2 Ja hän sanoi opetuslapsillensa: Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta; mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat!

2. Hänen olisi parempi, että myllynkivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä.

Seuraavassa kohdassa Jeesus ei tietenkään kehota ketään silpomaan itseään, vaan hänen käyttämistään kielikuvista voi ymmärtää miten isoja ja järeitä valintoja meidän tulee tehdä sen suhteen kuka/mikä meitä viettelee. Esim jos internetissä et voi vastustaa sinulle vahingollisille sivuille menoa, sinun täytyy harkita vakavasti internetyhteydestä luopumista.

Matt. 5:30 Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.

49. Sillä jokainen ihminen on tulella suolattava, ja jokainen uhri on suolalla suolattava.

3 Moos. 2:13 Ja jokainen ruokauhrilahjasi suolaa suolalla, äläkä anna Jumalasi liitonsuolan puuttua ruokauhristasi; jokaiseen uhrilahjaasi sinun on tuotava suolaa.

Hes. 43:24 Tuo ne Herran eteen, ja papit heittäkööt niiden päälle suolaa ja uhratkoot ne polttouhriksi Herralle.

50. Suola on hyvä mutta jos suola käy suolattomaksi, millä te sen maustatte? Olkoon teillä suola itsessänne, ja pitäkää keskenänne rauha.

Room. 12:18 Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.

Kol. 4:6 Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.

Hebr. 12:14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa;

Jeesus käski meidän kuitenkin aivan ensiksi rakastaa Jumalaa ihan kaikista eniten, kaikesta mitä olemme, kaikella voimallamme. Tekopyhyyttä kuitenkin vältä! Ole rehellinen Jumalalle. Älä esitä jotain mitä et ole!

Valinta lähimmäisen ja Jumalan välillä on selkeä, Jumalan täytyy olla elämässämme aina ykkönen ihan kaikessa. Se vaatiikin taidollisuutta, nöyryyttä ja Jumalan johdossa kulkemista että osaamme kussakin tilanteessa puhua/kohdata lähimmäisemme viisaasti (eikä niin että me yritämme johtaa Jumalaa). Joskus voi olla viisasta ettei sano yhtään mitään, eli olla nopea kuulemaan mutta hidas puhumaan! Nyrkkisääntönä voi sanoa että Paavalin kehotus olemaan lempeitä lähimmäistämme kohtaan on hyvä lähtökohta jokaiseen päiväämme. Jos perustelet ainaista kiivailuasi sillä että Jeesuskin kiivaili, tai Paavalikin kiivaili tms, kehotan polvistumaan Jumalan eteen ja rukoilemaan apua Herramme Jeesuksen nimessä.

Gal 1:

10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksenpalvelija.

1 Kor. 10:33 niinkuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat.

1 Tess. 2:4 vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme.

Jaak. 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi,

Antti